Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Provincie Drenthe
Straat
Europaweg-Zuid
Huisnummer 1
Postcode
9401 RK
Plaats
Assen
Postbus
Telefoonnummer
0592 – 325230
Faxnummer
Kindergeneeskunde@wza.nl
Contactpersoon Kinderartsen
Omschrijving
Individuele begeleiding
Website