Richtijnen

Er zijn een tweetal richtlijnen in Nederland opgesteld, en meerdere internationale.

1. Richtlijn Enuresis Nocturna:

Prof. dr. R.A. Hira Sing e.a. : Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1994,138:1360-1366

2. Richtlijn hardnekkige bedplassers:

Prof. dr. R.A. Hira Sing e.a.: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2004 3 januari;148(1)

3. Practical consensus guidelines for the management of enuresis (opgesteld door groep internationale deskundigen)

Johan Vande Walle, Soren Rittig, Stuart Bauer, Paul Eggert, Daniela Marschall-Kehrel and Serdar Tekgul
European Journal of Pediatrics, June 2012, Volume 171, Issue 6, Pages 971-983

Via google zijn deze richtlijnen in te zien en te downloaden.