• kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
Home | Contact | Downloads

Nieuws-zijbalk

Recente publicaties

Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan snel op onze publicatiepagina voor de…
Lees verder

TV-programma over bedplassen

Het programma Feiten & Fabels van SBS6 heeft een item gemaakt over de plaswekker.…
Lees verder

Key publications

Lees hier een aantal publicaties met opmerkingen verzorgd door de editor Professor Guy Bogaert.…
Lees verder

Anamneselijsten

De anamneselijsten zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen die ‘s nachts nog in hun bed plassen (=hoofdklacht).

Lijst I is een hulpmiddel voor het onderscheid zuivere enuresis nocturna d.w.z. bedplassen niet ten gevolge van lichamelijke oorzaak, of bedplassen mogelijk ten gevolge van een andere aandoening (incontinentie). Er is zeker sprake van mono-symptomatisch bedplassen wanneer alle vragen van lijst I met neen zijn beantwoord en het lichamelijk en aanvullend onderzoek normaal zijn. U kunt dan overgaan op de gebruikelijke advisering, waarbij lijst II een leidraad kan zijn. Wanneer het bedplassen hardnekkig blijft is het verstandig lijst I opnieuw af te nemen en gerichter na te gaan of er toch sprake is van een andere oorzaak.

Wanneer één of meer vragen uit lijst I met ja worden beantwoord moeten eerst andere oorzaken behandeld worden (obstipatie of pollakisurie) of moet een nader onderzoek verricht worden om incontinentie uit te sluiten.

Wat gedaan moet worden is afhankelijk van welke vraag met ja wordt beantwoord. Hierbij gaan wij er van uit dat na elke vraag die met ja wordt beantwoord een gerichte anamnese volgt. De beoordeling hiervan valt buiten dit kader, daar de lijst onwerkbaar en/of onhanteerbaar zou worden. Lijst II is bedoeld voor het beoordelen van de aard en de ernst van de enuresis nocturna en kan bovendien gebruikt worden voor de keuze en de beoordeling van het effect van de behandeling. In anamneselijst II is als laatste opgenomen een vraag over problemen op school en/of thuis. Indien deze vraag met ja wordt beantwoord is het raadzaam de Achenbach-lijst* door Verhulst bewerkt voor Nederland af te nemen. Met deze lijst kan nagegaan worden in hoeverre er sprake is van ernstige psychopathologie, waarvoor verwijzing naar de psycholoog op zijn plaats is. Voor de scoring van deze lijst bestaan richtlijnen en een computerprogramma.

De anamneselijsten zijn te downloaden via downloadknop.

kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen