Voor direct betrokkenen

Wanneer is er sprake van bedplassen?

Bedplassen wordt gedefinieerd als het ongecontroleerd doen van een plas tijdens de slaap. Als bedplassers wakker zijn, hebben ze nergens last van. Overdag behoren bedplassers een normaal plaspatroon te hebben. Als er overdag ook plasklachten bestaann (vaak plassen en/of urineverlies), is er meer aan de hand dan zuiver bedplassen. Minder bekend is, dat bedplassen ook bij volwassenen voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1% van de volwassenen zo nu en dan in bed plast. Bij mannen treedt het iets vaker op dan bij vrouwen. Sommigen van hen plassen elke nacht in bed en anderen maar zo nu en dan.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van bedplassen?

De oorzaken van bedplassen zijn lang onduidelijk geweest. Er werd geen lichamelijke afwijking gevonden. Daarom werd vroeger vaak gedacht dat psychische problemen de oorzaak waren. Uit later onderzoek blijkt dat bedplassen verschillende oorzaken kan hebben, die regematig samen voorkomen.

Bedplassen wordt veroorzaakt doordat iemand niet wakker wordt van het gevoel dat de blaas vol is, terwijl dit in waaktoestand wel gewoon wordt gevoeld. Ons lichaam maakt een stof die het vasthouden van vocht door de nieren beïnvloedt. Meestal past de nachtelijke urineproduktie goed in de blaas en plassen kinderen ‘s nachts niet.  Bij niet-bedplassers maakt het lichaam tijdens de slaap meer van deze stof dan overdag. Hierdoor wordt er ‘s nachts minder urine geproduceerd. Vaak zullen bedplassers  ‘s nachts niet voldoende van deze stof produceren.

Wellicht is er ook sprake van een erfelijke factor, aangezien bedplassen in sommige families meer voorkomt dan in andere families.

Wat betekent het om nog in je bed te plassen?

Bedplassen is voor degenen die daar last van hebben, erg ingrijpend. Zij schamen zich ervoor en durven er vaak niet voor uit te komen. Uit angst om in bed te plassen, durven ze niet bij anderen te logeren, niet op schoolkamp te gaan of geen relatie op te bouwen.

Wanneer behandelen?

Op de eerste plaats is het belangrijk dat degene die bed-plast overdag regelmatig plast. Wanneer een kind 6 tot 7 glazen per dag drinkt dan is het normaal dat het ongeveer 5 tot 6 keer overdag plast. Het is vrij eenvoudig om dat gedurende 3 dagen bij te houden. Als het plaspatroon overdag afwijkend is, kunt u het best overleggen met uw huisarts.

Als er overdag geen problemen (meer) zijn dan kan er geprobeerd worden om met een gerichte behandeling van het bedplassen af te komen. Bij jonge kinderen wordt meestal pas gestart met de behandeling, als het kind het bedplassen zelf als een probleem ervaart en aan de behandeling wil meewerken. Dan is de kans het grootst dat de behandeling succesvol is.