Het effect van exogeen melatonine op de frequentie

Het effect van exogeen melatonine op de frequentie van enuresis bij kinderen met primaire monosymptomatische Enuresis Nocturna

B.T. Merks, T.P.V.M. de Jong, H. Burger

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Conclusie:

Het toedienen van exogeen melatonine bij kinderen met primaire monosymptomatische therapieresistente EN lijkt geen gunstig effect te sorteren op de frequentie en de mate van de EN. Hoewel er een verschuiving optrad van het melatonine profiel, werd er geen significant verschil ontdekt in slaap-waak-ritme tussen beide groepen.

Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7 – november 2009