Privacy

Het Kenniscentrum Bedplassen is zich ervan bewust dat uw privacy een belangrijk goed is. Personalia en andere privacy gevoelige informatie zal dan ook niet afgegeven worden aan derden. Dit heeft met name betrekking op informatie welke u in vertrouwen verstrekt en de informatie welke door het systeem wordt geregistreerd (bijvoorbeeld de datum en tijd van uw bezoeken bij gebruik van cookies).

In vrijwel alle situaties bepaald u zelf hoeveel informatie u van uzelf bloot geeft. Door bijvoorbeeld vraag te stellen op de site komt deze vraag samen met het antwoord op de site en is dus beschikbaar voor iedereen die dit wilt lezen.

U moet er vanuit gaan dat de kenniscentrumbedplassen.com website een openbaar systeem is. Mits anders vermeld is vrijwel alle informatie die u aanbied is ook toegankelijk voor derden!

Uitsluitend na schriftelijk verzoek is het Kenniscentrum Bedplassen in staat om (door u ingevulde) informatie te verwijderen uit ons systeem.

Het Kenniscentrum Bedplassen sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.