Tips voor schoolkamp

M.A.W.Vijverberg, incontinentietherapeute

Inleiding

Bedplassen wordt vooral als sociaal hinderlijk ervaren wanneer kinderen op schoolkamp gaan of een slaapfeestje hebben. Vroeger werd bedplassen altijd binnen de familie gehouden en vond men het zoeken naar oplossing ook minder dringend omdat het thuis goed werd opgelost. Bovendien leerde de ervaring dat het kind vanzelf droog werd naar gelang het kind ouder werd. Dat gaf weinig sociale hinder omdat er in plaats van schoolkampen, schoolreisjes van een dagje weg waren, en een slaapfeest nog een verjaardagspartijtje van 2-5 uur was.
Nu komt het kind al een paar jaar voor dat het schoolkamp werkelijk plaatsvindt in de problemen.
‘Hoe los ik het straks op’.
Ouders, leerkrachten, en hulpverleners kunnen kinderen helpen hoe het kind tijdens het kamp zo goed mogelijk kan camoufleren, maar veel hangt ook af van de mogelijkheden van het kind zelf.

Welke verschillende reacties zijn er

 • Kinderen die zich er altijd uit redden, snel een smoes klaar hebben, zodat leeftijdgenootjes niet verder vragen.
 • Kinderen die er voor uitkomen en daar zo onbevangen mee omgaan. Je ziet dan dat leeftijdgenootjes deze houding overnemen.
 • Kinderen die zich zo schamen dat ze blokkeren zodra er bij leeftijdgenootjes argwaan is of wanneer er vragen over gesteld worden.
 • Kinderen die altijd al snel geplaagd worden en wanneer dit in de klas ontdekt wordt dan kan dit een reden zijn voor nieuwe plagerijen
 • Kinderen die geen oplossing willen bedenken en toch niet van het kamp kunnen genieten, omdat het probleem de hele dag door hun hoofd speelt. Zij gaan liever niet mee.

Omdat kinderen zo verschillend reageren, is het belangrijk om met uw kind te bespreken, welke tip of oplossing uw kind het prettigst vindt.

Tips

 • In de slaapzak de luier verstoppen die aangedaan wordt wanneer het kind in de slaapzak ligt.
 • ‘s Morgens doet het kind de luier in de slaapzak weer uit en de leiding verwisselt de luier als de kinderen weg zijn van de slaapzaal. Het is belangrijk dat de luier niet kraakt. Er zijn luiers van stof, wasbare luiers, die als een broek kunnen worden aangetrokken.
 • De luier wordt in een extra grote toilettas gedaan en de luier wordt omgedaan na het tandenpoetsen in het toilet.
 • In de slaapzak een speciale onderlegger klitten die ook door de leiding wordt verschoond.
 • Extra wektijden afspreken met de leiding, wanneer gebleken is dat dit voldoende helpt.
 • Wanneer kinderen goed reageren op medicijnen, dan kan de leiding het kind voor het slapen gaan bij zich roepen om de medicijnen te geven. Als smoes wordt gezegd tegen de andere kinderen dat dit kind oordruppels moet hebben.
 • Wanneer er meerdere kinderen in de klas nat zijn dan kan de leiding beslissen deze kinderen bij elkaar of juist in een aparte ruimte leggen.
 • Er worden 2 identieke slaapzakken meegegeven die door de leiding na een dag wordt omgewisseld.

Probeer de tips thuis van tevoren uit

In het algemeen is het van belang dat u tijdig op school gaat praten om samen met de leerkracht naar oplossingen te zoeken. U kunt dat nadien met uw kind doorpraten en kijken of het kind op die manier toch mee durft. Wanneer een kind echt niet durft dan is het legitiem om het ziek te melden bij aanvang van het kamp.
Het is niet verstandig om vlak voor het schoolkamp een trainingsactiviteit te starten met als doel dat het kind dan nog net droog is voordat het op kamp gaat. De druk is dan te hoog en de verantwoordelijkheid te zwaar, hetgeen van invloed kan zijn op trainingsresultaat.