Rapport Cultuur en Gezondheid

Hoe gaan verschillende bevolkingsgroepen om met bedplassen?

(Zie tevens het november nummer van het tijdschrift Groter Groeien)

Conclusies

Huisartsbezoek

-Marokkaanse ouders lijken langer te wachten met een bezoek naar de huisarts dan alle andere groepen.

Bedplassen

 • Marokkanen hebben minder vaak de intentie om de huisarts te bezoeken voor bedplassen dan alle andere groepen.
 • Bedplassen komt vaker voor bij Marokkanen dan bij Turken en Nederlanders. Surinamers en Antillianen lijken een tussenpositie in te nemen.
 • Turken, Antillianen en Nederlanders hebben vaker de intentie om de huisarts te bezoeken voor bedplassen wanneer hun kind daadwerkelijk last heeft van bedplassen dan wanneer hun kind geen last van bedplassen heeft. Marokkanen en Surinamers met bedplassende kinderen hebben even vaak de intentie de huisarts te bezoeken voor hun bedplassende kinderen, ongeacht of hun kind in bed plast of niet.
 • Antillianen zouden voor bedplassen eerder medicijnen geven dan Surinamers. De andere drie groepen nemen een tussenpositie in.
 • Turkse ouders hebben de hoogste zindelijkheidsverwachting van alle ouders. Turken vinden dat hun kinderen gemiddeld op 2,8 jaar overdag en op 3,6 jaar ‘s nachts zindelijk moeten zijn. Marokkanen hebben de laagste verwachting. Ze denken dat kinderen op hun 4,7 jaar overdag en 5,2 jaar ’s nachts zindelijk moeten zijn. De andere drie groepen hebben een verwachting tussen deze twee in.
 • Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse ouders met kinderen die bedplassen lijken de leeftijd waarop de kinderen zindelijk horen te zijn hoger te schatten dan ouders met kinderen die niet bedplassen. Bij Marokkaanse ouders is die tendens niet merkbaar.
 • Marokkaanse ouders met een hoger opleidingsniveau lijken de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zindelijk horen te zijn lager te schatten dan ouders met een lager opleidingsniveau.
 • Turkse, Marokkaanse en Nederlandse ouders lijken vaker te vinden dat kinderen die in hun bed plassen daar niets aan kunnen doen dan Surinaamse en Antilliaanse ouders.
 • De meest gebruikte methoden bij alle groepen om kinderen van het bedplassen af te helpen zijn niet medicinaal. Niet meer laten drinken voor het slapen gaan en ’s nachts wakker maken om naar toilet te gaan zijn de meest gehanteerde methoden.
 • Turkse en Nederlandse ouders lijken relatief vaker ‘naar de huisarts gaan’als methode te kiezen om hun kinderen van het bedplassen af te helpen dan Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
 • De plaswekker lijkt onder Marokkaanse ouders minder vaak gebruikt te worden dan bij alle andere ouders.
 • Beloning van het kind als die niet in bed heeft geplast lijkt minder vaak voor te komen bij Nederlanders en Marokkanen dan bij de andere drie groepen.
 • Straffen bij bedplassen lijkt minder vaak voor te komen bij Antillianen dan bij de andere groepen.
 • Surinamers staan het meest afwijzend tegenover medicijnen om bedplassen te verhelpen dan alle andere groepen.

Bron: Onderzoeksresultaten ‘Cultuur en Gezondheid’. Foquz Etnomarketing Nieuwegein, Oktober 2004.