ESPU congres 2012

Graag geven wij u hierbij een update die is samengesteld aan de hand van presentaties die zijn gehouden tijdens de ESPU op 11 mei 2012. De sessie over Enuresis nocturna werd gemodereerd door Goedele Beckers (kinderuroloog VUMC, Amsterdam Nederland) en Piet Hoebeke (uroloog UZ Gent, Belgie).

 

Highlights

 • Bedplassen in de kindertijd is een indicator voor bedplassen en nycturie als volwassene
 • Risicofactoren voor een langdurige behandeling waren nachtelijke polyurie en een blaascapaciteit <50% van de verwachte capaciteit
 • Desmopressine MELT in combinatie met voedsel geeft significant minder variatie in de plasma concentraties versus reguliere tablet
 • Dosering MELT beter voorspelbaar vergeleken met reguliere tablet
 • Desmopressine MELT is mogelijk een oplossing bij onvoldoende respons op een reguliere tablet
 • Digitale plaslijst als app beschikbaar op www.ip-plaslijst.nl
 • ‘HOUD DE BEHANDELING VAN BEDPLASSEN SIMPEL ALS HET SIMPEL KAN’
ZIJN KINDEREN MET ENURESIS DE TOEKOMSTIGE NYCTURIE PATIENTEN?
De onderzoekers onderzochten de relatie tussen nycturie bij volwassenen en enuresis bij kinderen. De 1201 mensen die de zelfontwikkelde vragenlijst invulden, konden op basis van de antwoorden in 3 groepen worden ondergebracht.
 1. Huidige nycturie = 53.4%
 2. Huidige enuresis = 18.1%
 3. Controlegroep/geen nycturie of enuresis = 28.5%
Geconcludeerd wordt dat bedplassen in de kindertijd een indicator is voor bedplassen en nycturie als volwassene. Daarnaast worden er meer volwassen ‘bedplassers’ gerapporteerd in vergelijking tot eerdere studies. Mogelijk heeft een ‘selectie bias’hierbij een rol gespeeld; meer mensen met enuresis (dan zonder enuresis) hebben de vragenlijst ingevuld vanwege meer betrokkenheid met het onderwerp.

 

RISICOFACTOREN VOOR LANGDURIGE BEHANDELING BIJ BEDPLASSERS OUDER DAN 10 JAAR
Deze studie onderzocht mogelijke risicofactoren voor een langdurige behandeling bij bedplassende kinderen ouder dan 10 jaar. Volgens de ICCS (International Children’s Continence Society) is de prevalentie 9% in deze leeftijdsgroep. Zowel kinderen met monosymptomatische (MNE, n=9) als non-monosymptomatische (NMNE, n=34) enuresis werden geincludeerd.
Hoe lang een kind behandeld moet worden is niet gerelateerd aan de leeftijd, het type of de frequentie van enuresis. Risicofactoren voor een langdurige behandeling bij non-monosymptomatische enuresis waren nachtelijke polyurie en een blaascapaciteit <50% van de verwachte capaciteit.

 

DESMOPRESSINE MELT(lyophilisaat) EN GEWONE TABLET BIJ KINDEREN – EEN FARMACOKINETISCHE VERGELIJKING
Er zijn geen vergelijkende farmacokinetische data beschikbaar tussen de meest gebruikte farmaceutische vormen van desmopressine: de reguliere tablet en de Melt formulering (lyofilisaat). Daarnaast is bekend dat bij volwassenen de inname van voedsel invloed heeft op de biologische beschikbaarheid van desmopressine.
Deze studie laat zien dat, in combinatie met voedsel, desmopressine MELT significant minder variatie in de plasma concentraties laat zien waardoor de dosering beter voorspelbaar is vergeleken met de reguliere tablet. Bij een jongere patientengroep biedt dit voordelen omdat
‘s avonds de tijd tussen voedselinname en medicijninname vaak beperkt is.

 

DESMOPRESSINE MELT (lyophylisaat) –
EEN OPLOSSING BIJ ONVOLDOENDE RESPONS OP EEN TABLET BIJ MONOSYMPTOMATISCHE ENURESIS?
Op basis van farmacodynamische onderzoeken worden 120mcg desmopressine MELT en 200mcg tablet beschouwd als bioequivalent. In combinatie met voedsel zijn recentelijk echter significante verschillen aangettond in zowel farmacodynamische als farmacokinetische gegevens. Er is echter nog geen bewijs voor een verschil in klinisch effect.
In deze studie werd bij 23 kinderen met monosymptomatische enuresis (MNE) het bedplasssen bijgehouden volgens ICCS criteria gedurende 14 opeeenvolgende nachten na eerst 2 maanden een tablet van 200mcg te hebben gekregen, en daarna 2 maanden MELT 120 mcg.

 

De respons veranderde als volgt:
 • Het percentage non-responders nam af: van 27.3% naar 9.1%
 • Het percentage full responders nam toe: van 31.6% naar 68.1%
De hypothese van een betere klinische response met de Melt formulering is hiermee bevestigd. Desmopressine MELT is daarmee mogelijk een oplossing voor kinderen met MNE die onvoldoende respons hebben op een reguliere tablet.

 

EERSTE ERVARINGEN MET EEN INTERACTIEF WEB-BASED PLASDAGBOEK
Een web-based, interactief plasdagboek ondersteunt de diagnose van LUTS op een efficiente wijze. Het bevordert de therapietrouw en kan helpen bij het gesprek tussen arts en patient.
In Nederland is inmiddels ook de eerste digitale plaslijst als app beschikbaar, ontwikkeld in samenwerking met een uroloog www.ip-plaslijst.nl