Droog in 2003

persfoto5Kinderen doen nieuwjaarswens met Hakim in Madurodam

Vandaag wenst een aantal bedplassers met Hakim van Sesamstraat alle kinderen die in hun bed plassen een droog 2003 toe. Dit doen ze omdat bedplassen geen klein probleem is maar juist veel voorkomt en erg belastend kan zijn voor kinderen. Hakim en de kinderen hebben daarom dit grote probleem symbolisch verkleind door het woord BEDPLASSEN te vormen met behulp van 100 mini-bedjes. Het Kennis Centrum Bedplassen wil op deze manier bedplassen bespreekbaar maken en kinderen laten zien dat zij er niet alleen voor staan.

Als je kinderen vraagt wat het allerergste is dat ze kan overkomen, staat bedplassen op de derde plaats. Ruim 200.000 kinderen ouder dan zes jaar plassen regelmatig in bed maar slechts weinig kinderen durven erover te praten. Uit onderzoek van E-Moti Research (Motivaction), dat onlangs is uitgevoerd onder 1599 ouders van kinderen, onder wie 243 bedplassers, blijkt dat ruim 75% niet in de klas durft te vertellen dat ze in bed plassen. En als ze het doen, vertellen ze liever een smoes, zoals “Ik droomde dat ik op de wc zat.”

Vijf kinderen per klas Eén op de zes kinderen ouder dan zes jaar plast met enige regelmaat in bed. Dat zijn vijf kinderen in een gemiddelde schoolklas, bijvoorbeeld groep vier maar ook groep zeven. Uit het E-Moti Research-onderzoek blijkt dat ouders dit niet weten. Bijna 60% denkt dat er minder dan drie bedplassers bij hun kind in de klas zitten. 13% van de ouders denkt dat hun kind de enige is.

Smoezen of zwijgen

“Wat was het warm zeg, heb zo liggen zweten”, “Ik heb een glas water in mijn bed laten vallen”, “M’n billen merken het als er geen zeiltje onder ligt, en dan gaan ze plassen.” Het is een kleine greep uit de smoezen die kinderen vertellen als ze in bed hebben geplast. Op school wordt er nauwelijks over bedplassen gepraat. De meeste kinderen zijn bang om gepest te worden. Van de kinderen die wel voor hun probleem durven uit te komen, wordt 12,3% gepest.

Onderzoeksbureau NIPO deed begin 2002 onderzoek naar de problematiek rondom bedplassen. Hierbij is vooral gekeken naar hoe kinderen zich eronder voelen. Kinderen schamen zich ervoor en worden er onzeker van. Ze willen bijvoorbeeld niet uit logeren gaan. Ook het gezin houdt zich ermee bezig, ouders ervaren het als belastend voor het hele gezin. Ouders zijn bezorgd maar weten niet goed hoe ze hun kind kunnen helpen.

Oplossingen voor droge nachten

Jannie Blom, incontinentieverpleegkundige bij Inconsult en bestuurslid van het Kennis Centrum Bedplassen: “Het is heel belangrijk om iets aan bedplassen te doen. Het is namelijk vaak ingrijpender voor kinderen dan ouders beseffen. Maar helaas gebeurt er nog te weinig of wordt er te laat actie ondernomen. En dat is jammer, want je kan er genoeg aan doen. Zo zijn er de kalendermethode, de plaswekker en medicijnen. Het beste resultaat levert een combinatie van de laatste twee op.”

Kennis Centrum Bedplassen

Een aantal specialisten (jeugdartsen, kinderartsen en urologen) en incontinentieverpleegkundigen hebben het Kennis Centrum Bedplassen opgericht. Het Kennis Centrum Bedplassen helpt ouders met het aanpakken van het bedplasprobleem zodat kinderen hier snel van verlost zijn en een droog 2003 tegemoet kunnen zien.