Nieuwe onderzoeken

Nieuwe onderzoeken/Wetenschappelijke vernieuwingen

In het Deventer Ziekenhuis loopt in samenwerking met het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem een onderzoek naar de behandeling van therapieresistent bedplassen. In dit onderzoek wordt vergeleken of een plaswekkerbehandeling gecombineerd met een psychologische behandeling succesvol kan zijn. Uit een pilot is dit gebleken.

Informatie: J. van der Deure, kinderarts, Deventer Ziekenhuis.

Telefoon: 0570-535353, email: kindgnk@dz.nl