INCONSULT

Provincie
Zuid-Holland
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Postbus
Telefoonnummer
079-3622673
Faxnummer
079-3622674
jannie.blom@inconsult.nl
Contactpersoon
Jannie Blom
Omschrijving
Doelstelling is het helpen van mensen met incontinentieklachten. Inconsult bespreekt mogelijke oplossingen en adviseert bij gebruik van het incontinentiemateriaal kinderen en hun ouders bij bedplassen. Bij inConsult kunnen kinderen (vanaf 6 jaar) en hun ouders terecht met vragen over bedplassen. Doel is kinderen inzicht te geven in hun probleem en ze handvatten te bieden om daar iets aan te doen.
Website inconsult.nl