De plaswekkerwekkertraining

Werking van de plaswekker

De plaswekker is een apparaat dat draadloos is verbonden met een sensorbroekje dat er net zo uitziet als normaal ondergoed. In dit sensorbroekje zitten alleen sensordraadjes verwerkt. Voor het slapen gaan wordt een zendertje op het broekje geklikt en de ontvanger wordt een paar meter buiten het bed geplaatst. Zodra er ‘s nachts een paar druppels urine in het sensorbroekje komen, zorgt de zender ervoor dat het alarm in de ontvanger af gaat.

Als het goed is wordt het kind direct wakker, stapt uit bed en loopt naar de ontvanger om het alarm uit te zetten. Daarna gaat het naar de wc om te plassen en vervangt dan het natte sensorbroekje voor een droog broekje. Dan klikt het weer het zendertje op het broekje en gaat verder slapen. Zodoende wordt het kind steeds gewekt op het moment dat de blaas vol is en het begint te plassen. Door dit dagelijks te herhalen gaan de hersenen een verband leggen tussen het wakker worden en het gevoel van een volle blaas. Het zogenaamde wekreflex wordt op deze manier ontwikkeld.

Succesfactoren van een goede plaswekkertraining

De plaswekker bestaat al decennia lang en het is goed om te beseffen dat de plaswekker zelf geen wondermiddel is. Het is een hulpmiddel bij een training om iets te leren. Vergelijk het met de zwembandjes tijdens zwemles. Uiteindelijk heeft bijna niemand ze meer nodig en de snelheid waarmee dat lukt verschilt per kind. Zo is ook het proces om van het bedplassen af te komen.

Als er geen lichamelijke oorzaak voor het bedplassen is, is de plaswekkertraining de beste oplossing tegen het bedplassen. Hier zijn vele wetenschappelijke studies duidelijk over. De gemiddelde training duurt zo’n 2,5 tot 3 maanden, maar dan moet wel aan de volgende succesfactoren worden voldaan:

 1. Het alarm moet direct af gaan bij de eerste druppels urine die worden geplast
 2. Het kind moet direct reageren op het alarm
 3. Het kind moet goed wakker worden van het alarm
 4. Het alarm moet niet structureel meerdere keren per nacht af gaan
 5. Ouder en kind hebben deskundige begeleiding om ervoor te zorgen dat aan de vorige punten wordt voldaan

Om het al eerder genoemde wekreflex te ontwikkelen is het belangrijk te begrijpen waarom je wakker moet worden. Om van het bedplassen af te komen, zijn dit de signalen van een volle blaas naar je hersenen. Als de plaswekker veel urine nodig heeft om het alarm af te laten gaan, voelt de blaas niet meer vol als het kind wakker wordt van het alarm. Het verband tussen wakker worden en de prikkels van een volle blaas wordt niet gelegd.

Ook blijkt uit onderzoek dat bedplassers in de regel moeilijker wakker worden dan leeftijdgenootjes die niet meer in bed plassen. Dit betekent dat het direct reageren en goed wakker worden van het alarm vaak een uitdaging is. Het gebruik van de plaswekker heeft geen effect als het kind niet direct reageert op het alarm en er niet goed wakker van wordt. Er zijn veel gebroken nachten van het alarm en er is geen vooruitgang zichtbaar.

Als dan ook nog eens het alarm meerdere keren per nacht af gaat, omdat het kind meerdere plasmomenten per nacht heeft, dan wordt het een onmogelijke opgave. De vermoeidheid neemt toe en de irritatie groeit als er geen vooruitgang zichtbaar is. In deze situaties wordt de plaswekker vaak al snel teleurgesteld in de kast gelegd. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt.

Om dit te voorkomen is deskundige begeleiding de 5e succesfactor. Met deskundige begeleiding reageert het kind wel direct op het alarm. Wordt het goed wakker en beseft het zich van wat er gebeurt. Ook wordt voorkomen dat het alarm meerdere keren per nacht af gaat. In korte tijd wordt flinke vooruitgang geboekt en dit stimuleert het kind natuurlijk enorm. De plaswekkertraining is ook minder vermoeiend, dus makkelijker vol te houden voor alle betrokkenen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de training significant vaker succesvol wordt afgerond.

De slagingskans om van het bedplassen af te komen is mét deskundige begeleiding vele malen groter dan wanneer zelf met een willekeurige plaswekker wordt gestart. Dit geldt helemaal voor de kinderen die moeilijk wakker worden.

Vanuit de plaspoli’s wordt de plaswekkertraining natuurlijk heel goed begeleid, maar wij adviseren ook de plaswekkertraining van Urifoon. Als er geen lichamelijke oorzaak van het bedplassen is, begeleiden zij de training op een hele goede en deskundige wijze en is de slaginskans heel hoog.

Droge en natte regels tijdens de plaswekkertraining

Zoals gezegd is het belangrijk dat het kind direct reageert op het alarm en hier goed wakker van wordt. Het helpt als je kind de droge en natte regels gaat opvolgen.

De droge regels helpen om droog te worden. Iedere avond voor het slapen gaan, neem je kind deze regels door en past ze toe:

 • De Plassen-Rusten-Plassen-oefening (PRP). Een half uur voordat je echt gaat slapen, ga je plassen, pyjama aantrekken en tanden poetsen. Daarna ga je 30 min. plat in bed liggen rusten. Ga iets lezen of luister naar muziek. Daarna ga je nog een keer plassen. Ook als jongen plas je zittend.
 • Kijk voor je gaat slapen of de plaswekker aanstaat en alles goed is aangesloten. Jij bent een piloot die voor iedere vlucht alle lampjes en schakelaars van zijn vliegtuig controleert.
 • Zorg dat je voor het slapengaan het geluid van de plaswekker goed in je hoofd hebt. Laat het alarm nog 4x afgaan. Zo herken je het geluid ’s nachts beter en word je er eerder wakker van.
 • Bedenk dat je uit bed moet springen als de wekker gaat. Dan ben je de brandweerman die rustig ligt te slapen, maar die bij alarm meteen opspringt.

De natte regels gaan over wat je moet doen wanneer je ’s nachts nat bent. De eerste week oefen je deze regels voor je gaat slapen. Je gaat op bed liggen en vraagt je papa of mama om de wekker af te laten gaan. Jij gaat dan uit bed en doet alles wat je moet doen als je nat bent. Zo weet je ’s nachts als je nat bent, precies wat er moet gebeuren.

 • Ik sta op en haal het zendertje van mijn broekje
 • Ik loop naar de ontvanger en zet het alarm uit
 • Ik ga direct plassen op de wc
 • Ik doe de natte sensorbroek uit
 • Ik doe een droge sensorbroek aan
 • Ik klik het zendertje weer op het sensorbroekje en ga verder slapen

Iedere morgen schrijf je op je scorekaart hoe het ’s nachts is gegaan. Hierbij kan je kiezen uit:

 • Nat bed en niet of te laat wakker geworden van het alarm
 • Sensorbroekje een beetje nat en wakker geworden van het alarm
 • Alles is droog gebleven en ik ben zelf wakker geworden om naar de wc te gaan
 • Ik heb droog doorgeslapen en hoefde niet te plassen ‘s nachts

Stoppen met de plaswekker

In het begin zal de plaswekker regelmatig afgaan. Als alles goed gaat zal dat na één of twee weken steeds minder vaak gebeuren. Het is natuurlijk te hopen dat je snel droog bent en blijft. Wanneer je 21 nachten achter elkaar droog bent gebleven (het alarm is niet afgegaan) mag je zonder de plaswekker gaan slapen. De “droge en de natte regels” gelden dan niet meer.

Zeker in het begin is het wel belangrijk dat je blijft oefenen om wakker te worden. De volgende “Word Wakker Oefening” voor het slapen gaan kan daarbij helpen:

 • Ik blijf droog vannacht
 • Als ik een seintje van mijn blaas voel, spring ik uit bed
 • Wanneer ik uit mezelf wakker word, ga ik altijd naar de WC om te plassen.
 • P-R-P oefening (plassen-rusten-plassen)

Duur van het gebruik

Het is beter om de plaswekker niet langer dan vier maanden te gebruiken, tenzij met inschakeling van de huisarts of hulpverlener. Zoals gezegd kan het gebruik van de plaswekker na 21 droge nachten achtereen worden gestopt. Houdt het daarna nog 14 nachten in de gaten. Zijn die nachten zonder plaswekker ook goed verlopen, is de training geslaagd.

Begeleiding belangrijk

Wil de methode een goede kans van slagen hebben, dan moet de plaswekker goed werken en moet er voldoende begeleiding zijn. Het probleem is dat niet iedere fabrikant of kruisvereniging goede begeleiding geeft. Alleen Urifoon, plaspoli’s en een aantal GG&GD’s geven deskundige begeleiding.

Plaswekker in combinatie met Medicijnen

Artsen adviseren ook in bepaalde gevallen de plaswekker in combinatie met Minrin, een preparaat dat ervoor zorgt dat er minder urine wordt aangemaakt. De plaswekker in combinatie met Minrin werkt voor het kind motiverend, omdat als er niet in bed wordt geplast en het zelfvertrouwen toe kan nemen. Door de dosis Minrin af te bouwen, neemt de kans op een plasmoment toe en gaat men steeds meer over in de plaswekkertraining.