Practische Adviezen

Wanneer na een jaar behandelen met standaard adviezen( plassen  -lezen -plassen voor het slapen gaan, opnemen al dan niet in combinatie met een plaswekker)bij het kind ouder dan 6 jaar er nog steeds frequent bedplassen optreedt, is het zinvol om door middel van  plas-drinklijsten te kijken of er een normaal drink en  plasgedrag aanwezig is.

Met behulp van de formule L(leeftijd) plus 1 x 30 cc kan het maximale blaasvolume voor de leeftijd berekend worden. Vaak blijkt dat hardnekkige bedplassers overdag wel droog zijn maar frequent te kleine plassen doen, en  daarnaast een te geringe vochtopname hebben.

Soms wordt op het eind van de dag abnormaal drinkgedrag hiermee gevonden.

Nachtelijke diurese meting door opnemen en het wegen van natte luiers kan een eventuele nachtelijke polyurie aantonen.

Bij geringe vochtintake kan ook obstipatie optreden, iets wat bij kinderen in deze leeftijd groep makkelijk over het hoofd wordt gezien, en wat vaak mede verantwoordelijk is voor het voortduren vanher bedplassen.

Met deze nieuwe gegevens kan dan een meer op data gebaseerde behandeling beginnen.