• kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
  • kenniscentrum bedplassen
Home | Contact | Downloads

Nieuws-zijbalk

Recente publicaties

Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan snel op onze publicatiepagina voor de…
Lees verder

Promotie Ilse Hofmeester op 28 september 2016

Night-time voiding disorders. Hierin  resultaten van de Droogbed behandeling van het DBC Meppel
Lees verder

TV-programma over bedplassen

Het programma Feiten & Fabels van SBS6 heeft een item gemaakt over de plaswekker.…
Lees verder

Key publications

Lees hier een aantal publicaties met opmerkingen verzorgd door de editor Professor Guy Bogaert.…
Lees verder

ESPU congressen 2015 en 2016

Zie Videopresentaties van het ESPU Congres 2015 en 2016 met link bedwetting resource centre
Lees verder

Initiatief van

Deze Kenniscentrumbedplassen site is een initiatief van deskundigen op het gebied van bedplassen. De vernieuwde site wordt momentheel beheerd door twee deskundigen op het gebied van continentiezorg en bedplassen.

Drs. J.W. van Capelle, kinder-uroloog met aandachtsgebied incontinentie en bedplassen.

Mevrouw Zwaan Mulder, continentieverpleegkundige en voormalig coördinator van het Droogbed en Bekkencentrum te Meppel.

Beiden zijn initiatiefnemers voor het Landelijk Kennis- en Behandelcentrum te Meppel. Vanuit dit Droogbed- en Bekkencentrum wordt de dagelijkse voortgang van het Kenniscentrum Bedplassen gewaarborgd.

Het secretariaat van de Stichting Bedplassen Nederland is niet meer in Meppel ondergebracht. De Stichting Bedplassen Nederland is de patientenvereniging.

kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen kenniscentrum bedplassen